بایگانی برچسب: xgfi k

نابودی اسرائیل حتی زودتر از ۲۵ سال

نویسنده سرشناس یهودی: نابودی اسرائیل حتی زودتر از پیش بینی ۲۵ ساله رهبر ایران اتفاق خواهد افتاد!

مشاهده بیشتر »

گالری شماره دو منافقین

مشاهده بیشتر »

گالری شماره یک منافقین

مشاهده بیشتر »

ترور مردم عادی

ترور مردم عادی   کانال اختصاصی منافقین در ایتا

مشاهده بیشتر »

روایتی از مبارزات دهه ۶۰ کمیته های انقلاب با منافقین

روایتی از مبارزات دهه ۶۰ کمیته های انقلاب با منافقین کانال اختصاصی منافقین در ایتا

مشاهده بیشتر »

یک آمار عجیب درباره ترور در ایران

یک آمار عجیب درباره ترور در ایران کانال اختصاصی منافقین در ایتا  

مشاهده بیشتر »

خیانت منافقین

خیانت منافقین کانال اختصاصی منافقین در ایتا

مشاهده بیشتر »

اعتراف مریم رجوی، سرکرده گروه

اعتراف مریم رجوی، سرکرده گروه کانال اختصاصی منافقین در ایتا

مشاهده بیشتر »

اعترافات رجوی به هم دىستی با انگلیسی ها و آمریکایی ها

اعترافات رجوی به هم دىستی با انگلیسی ها و آمریکایی ها کانال اختصاصی منافقین در ایتا  

مشاهده بیشتر »

ترور مردم عادی در سال ۶۷ توسط منافقین

ترور مردم عادی در سال ۶۷ توسط منافقین   کانال اختصاصی منافقین در ایتا  

مشاهده بیشتر »