عکس نوشته

خیانت به ایران

FATF از جدیدترین خیانت های علیه ایران و ایرانی خیانت #بیژن_زنگنه در جریان #کرسنت و رشوه ای که به #مهدی_هاشمی داده شد

مشاهده بیشتر »

گالری شماره دو منافقین

مشاهده بیشتر »

گالری شماره یک منافقین

مشاهده بیشتر »