خیانت به مردم

خیانت منافقین

خیانت منافقین کانال اختصاصی منافقین در ایتا

مشاهده بیشتر »

اعتراف مریم رجوی، سرکرده گروه

اعتراف مریم رجوی، سرکرده گروه کانال اختصاصی منافقین در ایتا

مشاهده بیشتر »

اعترافات رجوی به هم دىستی با انگلیسی ها و آمریکایی ها

اعترافات رجوی به هم دىستی با انگلیسی ها و آمریکایی ها کانال اختصاصی منافقین در ایتا  

مشاهده بیشتر »