ترور مردم و مسئولین

ترور مردم عادی

ترور مردم عادی   کانال اختصاصی منافقین در ایتا

مشاهده بیشتر »

روایتی از مبارزات دهه ۶۰ کمیته های انقلاب با منافقین

روایتی از مبارزات دهه ۶۰ کمیته های انقلاب با منافقین کانال اختصاصی منافقین در ایتا

مشاهده بیشتر »

یک آمار عجیب درباره ترور در ایران

یک آمار عجیب درباره ترور در ایران کانال اختصاصی منافقین در ایتا  

مشاهده بیشتر »

ترور مردم عادی در سال ۶۷ توسط منافقین

ترور مردم عادی در سال ۶۷ توسط منافقین   کانال اختصاصی منافقین در ایتا  

مشاهده بیشتر »

بازسازی صحنه ترور شهید صدوقی

بازسازی صحنه ترور شهید صدوقی   کانال اختصاصی منافقین در ایتا

مشاهده بیشتر »