برجام

دروغ ها پایان ندارند؛ برجام برای رفع تحریمها نبود

دولتی که از ابتدا با وعده های دروغین اقتصادی از قبیل چرخیدن سانتریفیوژ و چرخیدن چرخ زندگی مردم رای گرفت و طی چهار سال اول فقط با برجام با افکار عمومی بازی کرد با وعده های رفع تحریمها و شکوفایی اقتصاد و ایجاد اشتغال و همه و همه بواسطه برجام …

مشاهده بیشتر »

برجام برای چه بود

برجام برای چه بود؟ بازخوانی دستاوردهای برجام از زبان مذاکره کنندگان و سخنرانی روحانی در مجلس.

مشاهده بیشتر »