صوت

سخنرانی حسن رحیم پورازغدی -۲۳-۰۹-۱۳۹۷

سخنرانی حسن رحیم پورازغدی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران – (۲۳-۰۹-۱۳۹۷) دانلود

مشاهده بیشتر »