قرآن کریم

چند نکته درباره آیه ۲۹ سوره مبارکه بقره

چرا باید خدا را پرستید؟ چون آفریننده و رازق ماست و معبودی جز او نیست

مشاهده بیشتر »