تاریخ

نظر شهید مطهری درباره کوروش

در کتابهای تاریخ خودمان نوشته بودند کوروش چه مرد بزرگ و بزرگواری بوده که وقتی به بابل رفت و آنجا را فتح کرد تمام بتخانه‏ ها را محترم شمرد از نظر یک فاتح که… شهید مطهری در کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران درباره موضوع آزادی عقیده عنوان کرده است: لازم …

مشاهده بیشتر »

کارنامه سیاه پهلوی اول

لیست خیانتها و جنایت های رضاشاه ملعون

مشاهده بیشتر »

سیر مطالعات تاریخ اسلام

سیر مطالعات تاریخ اسلام

مشاهده بیشتر »