شنبه , ۲۴ آذر ۱۳۹۷

شبهات اعتقادی

پیامبر پشت سرش را میدید!

بسم الله روایتی دارد در خصال صدوق، که رسول الله صلی الله علیه وآله وقتی راه می رفت، از پشت سرش میدید. البته این را مرحوم صدوق خودش در پاورقی می گویند که منظور این است که رسول خدا از بس هشیار بود از بس با هوش و مراقب بود مثل آدمی که دور و بر خودش را دائما می …

مشاهده بیشتر »