شنبه , ۲۴ آذر ۱۳۹۷

پیشگویی ها

پیشگویی های شاه نعمت الله ولی درباره ظهور امام زمان

از باب مقدمه می گویم که شاه نعمت الله ولی، از عرفای قرن هشتم و معاصرحافظ شیرازی بوده و۹۵ سال عمر کرده است و مزار او در ماهان کرمان واقع است و شهید مطهری در جلد ۱۴ مجموعه آثار خود؛ صفحه ۵۷۷ او را اجمالاً توثیق کرده و او را از معاریف و مشاهیر عرفا خوانده اند که نسب به …

مشاهده بیشتر »