یکشنبه , ۲۹ مهر ۱۳۹۷
نوشته های جدید

پیشگویی ها

پیشگویی های شاه نعمت الله ولی درباره ظهور امام زمان

از باب مقدمه می گویم که شاه نعمت الله ولی، از عرفای قرن هشتم و معاصرحافظ شیرازی بوده و۹۵ سال عمر کرده است و مزار او در ماهان کرمان واقع است و شهید مطهری در جلد ۱۴ مجموعه آثار خود؛ صفحه ۵۷۷ او را اجمالاً توثیق کرده و او را از معاریف و مشاهیر عرفا خوانده اند که نسب به …

مشاهده بیشتر »